Kino og teater

Bibliotek, Kino og Teater

Bibliotek og Byarkiv

Bibliotek og byarkiv ble flyttet fra sine gamle lokaler i Storgatbakken og til sitt nye hjem i Fokuskvartalet den 3. august 2005. Biblioteket er monumentalt og majestetisk der det ruver over Tromsøs sentrumsgårder. Inne i bygget er samlingene fordelt over fire etasjer. Biblioteket har også to byfilialer i bydelene Kroken og Tromsdalen, samt distriktsfilialer på Brensholmen og Lakselvbukt.

KINO

Aurora Kino

største og best besøkte kinoen i Nord-Norge. I seks saler vises det forestillinger alle dager - 364 dager i året. Aurora kino Fokus hadde 260 000 besøkende i 2013

Verdensteatret

Verdensteatret i Tromsø drives av Tromsø Internasjonale Filmfestival og er et eget levende filmkulturhus, med daglige filmvisninger og en hyggelig kafé.

TEATER

Hålogaland Teater

Kulturhuset består i dag av 3 scener, og rundt 15 fast ansatte. Aktivitetsnivået er høyt, med mellom 300-400 arrangement og 70 000- 80 000 besøkende hvert år.

Kulturhuset i Tromsø

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TVIBIT

Tvibit er en hub for kultur og kreativ virksomhet. Gjennom eksperimentering, medvirkning, og egenkraftmobilisering utvikler Tvibit mennesker og ideer innenfor ny og ung kultur, og kreativ næring. Virksomheten er lokalt forankret, med verden som nedslagsfelt. Tvibit fokuserer på satsingene ung ny kultur, musikk, film og media, kreativ virksomhet, kafé og møteplass. Tvibit er en tjeneste underlagt Kultur og idrett i Tromsø kommune.

KULTA

KULTA er et scenekunsthus som rommer ulike aktiviteter og kompetanse på tvers av profesjon og alder. Vi spesialiserer oss på samtidssirkus og teater – og tilbyr instruksjon, kompetanse og produksjon til et bredt felt av aktører, både private og bedrifter.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Den kulturelle skolesekken (DKS) er et kunst- og kulturprogram for grunnskolen finansiert av statlige spillemidler og en kommunal egenandel. Gjennom dette programmet skal alle grunnskolene få profesjonelle kunst- og kulturopplevelser i form av forestillinger, utstillinger, konserter og kunstnerverksteder.

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken Kunst og kultur er viktige virkemidler i det trivselskapende og helseforebyggende arbeidet, men er også viktige mål i seg selv. Alle, uansett forutsetninger, skal få oppleve gode kunst- og kulturopplevelser.

Kulturskolen

Kulturskolen, Tromsø kommune. Historia vår går tilbake til 1955, og vi ble en kommunal kulturskole i 1968. I 1999 fikk skolen sitt nåværende navn. Fra 1. jaunar 2015 ble også kulturskoletilbudene ved Rådstua og Kunstskolen innlemmet. 4 fagsentre: Musikk, dans, teater og visuell kunst. Over 2100 elever SKUG, et ressurssenter for funksjonshemmede elever.

RÅDSTUA TEATERHUS

RÅDSTUA TEATERHUS skal stimulere til utvikling av profesjonell scenekunst og ivareta barn, unge og amatører som driver med scenekunst. Huset skal være et visningssted hvor byens befolkning får oppleve alternativ og nyskapende scenekunst

Translate »